Menu
Koшница

Slushalka.bg Използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките, за повече информация: Натисни тук

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които Slushalka.bg предоставя услуги на клиентите си посредством Интернет магазина Slushalka.bg. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона ''прочетох и се съгласих'', потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.
Slushalka.bg, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на 
Slushalka.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на Slushalka.bg.
4. След кликане на бутона "
Прочетох и се съгласих с Общи условия за ползване", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в кошницата. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.
5. 
Slushalka.bg си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни и налични. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица  Slushalka.bg уведомява клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на  Slushalka.bg, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.
6. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове

 

II. ДОСТАВКА

 

7. Kлиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер,  Slushalka.bg се освобождава от риска, който се прехвърля върху клиента. Slushalka.bg не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на 
 Slushalka.bg. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката,  Slushalka.bg не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от  Slushalka.bg са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката  Slushalka.bg не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
8а. При предаване на стоката клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, 
 Slushalka.bg се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед,
Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

 

III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

 

Slushalka.bg предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: Гаранционен срок и дата на закупената стока

 

IV. ЦЕНИ


9. Цените, посочени на сайта над 80 лв включват опаковане и транспортиране до желан клон на куриер.  В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.


V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

10. Клиентът има възможност да разглежда и след регистрация да поръчва обявените стоки на Интернет магазина
11. Клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
12. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява 
 Slushalka.bg за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

13. Клиентът е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата 
Slushalka.bg.

14.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на 
 Slushalka.bg се задължава при ползване на услугите:

•    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
•    да не извършва злоумишлени действия;
•    да обезщети 
 Slushalka.bg и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
14а.  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА Slushalka.bg

 

15.  Slushalka.bg няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните продукти.
16. 
 Slushalka.bg има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на Slushalka.bg
17. 
 Slushalka.bg не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на продуктите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Slushalka.bg.


17а. 
 Slushalka.bg след получаване на плащането се задължава да прехвърли на клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

18.  Slushalka.bg не носи отговорност за използване на продуктите, продаващи се в онлайн магазина, за цели различни от тяхното основно предназначение, а т.е. лично ползване, слушане на музика, ползване от лични охрани за комуникация и др. Цялата отговорност за използване на продуктите се носи от Клиента. Отговорност на Клиента е да се увери, че спазва законите на България или законите на държата  в която се в която се намира. С потвърждаване на тези общи условия Вие (Клиентът) се съгласявате да носите цялата отговорност за използването на продуктите и за спазване на законите, както и за злоумишлени и незаконни действия, вреди на трети лица и др.


19 
 Slushalka.bg има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите клиенти.

20. Информацията по предходния член може да бъде използвана от 
 Slushalka.bg , освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес contact@slushalka.bg  Slushalka.bg събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които  Slushalka.bg ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

21. 
 Slushalka.bg не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които  Slushalka.bg не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на  Slushalka.bg

22. 
 Slushalka.bg има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

 

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

 

23  Slushalka.bg гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия.  Slushalka.bg защитава личните данни на клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия,  Slushalka.bg може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

23а 
 Slushalka.bg се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.  Slushalka.bg е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ

 

24 Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от  Slushalka.bg, което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството.  Slushalka.bg се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то  Slushalka.bg има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

 

IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ


25. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.
Slushalka.bg на своя компютър.

26. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

27. Интернет магазина www.
Slushalka.bg е собственост на Laxer ltd.